UPISI ZA PEDAGOŠKU 2016./2017.g.

Temeljem čl. 47. Statuta dj. vrtića “Trnoružica”,

ravnateljica vrtića objavljuje;

OGLAS

za upis djece rane i predškolske dobi

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2016./2017.

Prijavnice za upis s potrebnom dokumentacijom
primat će se svaki radni dan u vrtiću (ul. Lipa 12, Vinkovci)od
18.5.- 30.6.2016.g.
Potrebna dokumentacija:
– prijavnica za upis
– preslika domovnice i rodnog lista za dijete
– potvrda o prijavljenom prebivalištu za roditelja i dijete
– liječničko uvjerenje
– ostala popratna dokumentacija u vrtiću (ugovori, izjave i sl.)Sve detaljnije informacije
vezane za upis i prijave djece
možete dobiti na sljedećim kontaktima:
– 032/ 354 – 318
– 095/ 90 40 891
– kontakt osoba, ravnateljica Dragana Turić, mag.paed.
Klasa: 601-02/16-06/01
Urbroj: 2188/01-JT-4-01-16-01
Vinkovci, 17.svibnja 2016.